XII Hanzeatycki Targ Solny - 21-22 maja 2016

Zapraszamy na XII Hanzeatycki Targ Solny „Dotknij historii" 21-22 maja 2016 r. na skwer im kmdr Mieszkowskiego przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu. Wydarzenie organizowane w ramach Dni Partnerskich - w 761. rocznicę nadania Kołobrzegowi praw miejskich (1255 r.).

 

Hanzeatycki Targ Solny to wydarzenie w formie otwartego i plenerowego festynu historycznego połączonego z pokazami dawnych rzemiosł, ginących zawodów, produktów regionalnych, biwakiem historycznym grup rekonstrukcji historycznych odtwarzających epokę średniowiecza. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich grup wiekowych, do mieszkańców Kołobrzegu oraz turystów. Jest to już dwunasta edycja Targu, którego partnerem głównym jest Miasto Kołobrzeg.

Celem wydarzenia jest wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, budowanie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronie i pielęgnowaniu, upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej w formie atrakcyjnej dla odbiorcy, edukacja patriotyczna skierowana do młodzieży, prowadzona w sposób zrozumiały i atrakcyjny.

Festyn na stałe wpisał się do kalendarza imprez miejskich i stanowi jedną z ciekawszych propozycji programu Dni Miasta Kołobrzeg.

Jego pomysłodawcą i koordynatorem jest znany społecznik, żeglarz, przewodnik turystyczny - Jarosław Jerry Bogusławski, który wraz z kołobrzeskimi nauczycielkami- Barbarą Hordyjewską i Lilianą Michalską, od 12 lat prezentują widzom historię, zwyczaje i kulturę Pomorza Zachodniego w formie żywej lekcji historii. W swojej formie, Targ nawiązuje do historii Kołobrzegu w czasach Piastów: Chrobrego i Krzywoustego oraz do lokacji miasta w 1255 r. Na festyn składają się prezentacje historyczne przygotowane przez profesjonalne grupy rekonstrukcyjne, pokazy walk oraz dziecięce stoisko historyczne pracujące w ramach „Klubu Historycznych Detektywów" w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu. Zamierzeniem organizatorów jest upowszechnienie wiedzy o historii Kołobrzegu i Ziemi Kołobrzeskiej, zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, zainteresowanie zanikającymi rzemiosłami, których istnienie w dawnym Kołobrzegu są poświadczone archeologicznie, integracja mieszkańców we wszystkich kategoriach wiekowych, ze szczególnym naciskiem na młodzież szkolną, promocja kulturowego dziedzictwa Kołobrzegu oraz edukacja regionalna, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans w dostępie do edukacji i kultury.

Targ Solny podzielony został na 3 tematyczne strefy:

I - Kraina mlekiem i miodem płynąca

Zobaczymy w niej: stoisko z miodem, woskiem i pszczołami, stoisko bartnika - pokaz leziwa i narzędzi do dziania barci oraz historia sycenia miodu; serowarów - pokazy robienia sera wraz z degustacją (sery kozie i krowie); piwowarów - przez 3 dni warzenie piwa i kosztowanie przez zwiedzających oraz prelekcje dotyczące historii rzemiosła- w tym ciekawostki z nim związane; Stoisko z solonymi śledziami - bogactwem ówczesnego Kołobrzegu. Na stoisku pułapki na ryby z wikliny i beczka tradycyjnie zasolonych śledzi do rozdania wśród widzów.

II - Jeden dzień w Średniowieczu

Zobaczymy m.in. stanowisko zwaryczy warzących sól z kołobrzeskiej solanki. 1000 lat temu byliśmy jedynym miastem z przydomkiem - salsae cholbergensis - solny Kołobrzeg. Sól potrzebna była i do solenia śledzi, i w gospodarstwie domowym. Takie gospodarstwo zaprezentuje Grupa „Historycznych Detektywów" ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu. Młodzi pasjonaci historii pokażą nam jak mieli się ziarno na mąkę w ręcznych żarnach, wyrabia kaszę w stępie, pokazy pieczenia podpłomyków, sztukę obróbki kości i rogu drailą oraz wiolą, dwoma rodzajami wiertarek, tkanie krajek na bardku i tabliczkach tkackich, obróbkę skór czyli mizdrowanie kością na ławie garbarskiej, pokaz gry na rogu.

Zwiedzimy stoiska średniowiecznych rzemieślników:

Garncarza - pokazy robienia garnków z gliny i gotowych wyrobów z konkretnych znalezisk

Wikliniarza - wyrób koszy z korzeni sosny i świerku. Silnie przesycony żywicą materiał był odporniejszy na wodę i to z niego robiono kosze na ryby

Mincerza - wybijanie monet pomorskich z XII - XIV w.

Powroźnika - skręcanie lin dla żeglarzy - warsztaty dla widzów

Kowala - w kuźni pokazy robienia drobnych przedmiotów z żelaza

Rogownika - pokazy obróbki rogu i kości, gotowe kopie artefaktów (m.in. grzebienie kołobrzeskie i szachy z Sandomierza)

Stoisko z grami zabawami ze średniowiecza - warsztaty dla widzów: gry planszowe, zręcznościowe i terenowe.

Stoisko z przymierzalnią strojów, zbroi kolczej oraz narzędziami tortur - w tym pokazy i warsztaty dla widzów

 

III - Wojownicy

Stoiska z bronią - pokazy pojedynków i walk zbiorowych, strzelanie z łuku

 

Program

21-22 maja 2016 [ sobota - niedziela]

10.00 - 18.00

pokazy średniowiecznych rzemiosł, walki wojowników, warsztaty dla widzów, archeologiczne odkrycia pochówków: szkieletowego i popielnicowego, pokaz wyrobu masła; warzenia soli z kołobrzeskiej solanki; pieczenia podpłomyków; kucia grotów i innych drobnych przedmiotów; odlewania elementów brązu „na tracony wosk";

Rzemieślnicy:, garncarze, rogownicy, wikliniarze, mincerze, cieśle, młynarze, tkacze, browarnicy, powroźnicy, kowale...

 

Inne portale:
noclegi na Jurze noclegi w Beskidach noclegi w Pieninach noclegi w Sudetach