Statystyka

  • Wszytkich: 5541440
  • W tym roku: 279150
  • W tym miesiącu: 50695
  • Dziś: 246
  • Online: 54

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!

(*) - pole obowiązkowe


II ZLOT MORSÓW W HELU - NA POCZĄTKU POLSKI

 

II ZLOT MORSÓW W HELU „NA POCZĄTKU POLSKI" odbędzie się w sobotę 05.03.2016r.
Głównym celem imprezy jest wspólna kąpiel morsów w Helu „Na początku Polski" i dobra zabawa.

 

 

Zbiórka uczestników na parkingu przy boisku im. Macieja Płażyńskiego w Helu, gdzie znajdować się będzie Biuro Zlotu.

Plan minutowy:

10:00 - otwarcie Biura Zlotu, rejestracja uczestników (odbiór pakietów),
11:10 - zbiórka morsów i przemarsz ulicami miasta na Bulwar Nadmorski,
11:45 - rozgrzewka przy muzyce,
12:00 - wspólna kąpiel,
ok. 12:20 - ciepły posiłek dla morsów, podsumowanie Zlotu, nagrody i wyróżnienia.
Po Zlocie dla chętnych zorganizowane będzie zwiedzanie baterii im. Heliodora Laskowskiego
z przewodnikiem i wystrzałem z historycznej armaty.
Ustala się limit uczestników na 300 osób.
Więcej szczegółów w regulaminie i na oficjalnej stronie zlotu:
https://www.facebook.com/events/549988595166306/

REGULAMIN II ZLOTU MORSÓW W HELU „NA POCZĄTKU POLSKI"
HEL 05.03.2016 R.

I. Termin i miejsce imprezy.
1. Zlot odbędzie się w dniu 5 marca 2016 roku na terenie miasta Hel.
2. Biuro Zlotu znajduje się na parkingu przy boisku im. Macieja Płażyńskiego w Helu
i czynne będzie w godzinach 10.00-11.00.
3. Parada Morsów wyrusza z parkingu przy boisku im. Macieja Płażyńskiego w Helu około godziny 11:10.
4. Kąpiel odbędzie się na plaży w Helu przy Bulwarze Nadmorskim dokładnie
o godzinie 12:00.
II. Uczestnicy Zlotu.
Uczestnikiem Zlotu zostaje każda osoba, która dokona stosownych czynności rejestrowych:
1. Zostanie zgłoszona na formularzu rejestrowym.
2. Uiści opłatę akredytacyjną za Zlot.
3. Potwierdzi swoją obecność w biurze Zlotu, podpisując oświadczenie woli
i pozostawi je obsłudze biura.
4. Aktywnie uczestniczy w Zlocie.
III. Organizatorzy imprezy:
1. Zlot Morsów organizowany jest na terenie miasta Hel, organizatorem Zlotu jest sekcja morsów MZKS Hel - Helskie Morsy „COLD WATER", przy współudziale Urzędu Miasta Hel.
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich zgłoszonych na Zlot uczestników.
Pozostałymi oficjalnymi dokumentami Zlotu są: oświadczenie woli uczestnika Zlotu oraz komunikaty organizatora.
2. Adres organizatora:
Miejski Zjednoczony Klub Sportowy Hel
Ul. Wuja Klemensa 1
84-150 Hel
3. Dane osób wyznaczonych do udzielania informacji:
- Mariusz Biernacki, tel. 503125836,
- Wojciech Piktel, tel. 60528679,
- Adam Płocki, tel. 692423248.
IV. Zgłoszenia i opłaty uczestników Zlotu:
1. Zgłoszenia przyjmowane są przez zgłoszenie na stronie: http://elektronicznezapisy.pl/event/273.html
2. W Zlocie może uczestniczyć każda osoba, która wypełni oświadczenie woli uczestnika Zlotu oraz zostanie zgłoszona na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym, a także dokona stosownej opłaty na wskazane konto (w tytule przelewu należy wpisać "Zlot" oraz imię i nazwisko uczestnika) do dnia 22.02.2016. Opłata za udział wynosi 10 PLN.
3. Dane do przelewu:
Miejski Zjednoczony Klub Sportowy Hel
Ul. Wuja Klemensa 1
84-150 Hel
Bank Pekao S.A. 19124053541111001023848211
4. Dla osób, które do 22.02.2016r. nie skorzystają z elektronicznych zapisów przewidziano możliwość zakupu pakietu w Biurze Zlotu za kwotę 20 zł. (30 pakietów). Decyduje kolejność przybycia.
5. Opłata za udział w Zlocie obejmuje:
- udział we wspólnej kąpieli;
- pakiet uczestnika;
- ciepły posiłek, napój, słodkości;
- udział w losowaniu atrakcyjnych upominków;
- wyróżnienie najliczniejszej grupy Zlotu.
6. Osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko w obecności przynajmniej jednego
z rodziców lub opiekuna prawnego.
7. Oświadczenie woli musi być podpisane osobiście przez każdego uczestnika podczas rejestracji w Biurze Zlotu. Wskazane jest przybycie do biura z wydrukowanym
i wypełnionym oświadczeniem. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie musi być dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
8. Opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi.
V. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Zlocie:
1. Każdy uczestnik Zlotu bierze w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
2. Każdy uczestnik Zlotu musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora, co do zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora imprezy do celów promocyjnych II Zlotu Morsów w Helu.
4. Każdy zgłoszony uczestnik Zlotu otrzymuje kartę uczestnika - zawieszkę na szyję upoważniającą do korzystania ze wszystkich świadczeń i atrakcji przewidzianych dla uczestników.
5. Osoby udające się samochodem na Zlot proszone są o włożenie białej kartki formatu A4 za szybą z przodu. Ułatwi to kierowanie uczestników Zlotu do miejsca zbiórki przez Straż Miejską Helu.
VI. Zasady bezpieczeństwa
1. Organizatorzy proszą o zachowanie czystości i porządku w trakcie Zlotu.
2. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w Zlocie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
W trakcie imprezy na plaży kategorycznie zabrania się udziału osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3. Osoby, które z powodu nieodpowiedniego zachowania, bądź będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających usunięto z imprezy, nie mają prawa żądać zwrotu kosztów uczestnictwa w Zlocie.
4. W trakcie trwania Zlotu mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnie obowiązujące zasady dobrego wychowania.
5. Uczestników Zlotu jak i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów, służb publicznych i porządkowych.
VII. Postanowienia końcowe
1. Oficjalną stroną Zlotu jest ( strona wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook) https://www.facebook.com/events/549988595166306/
2. Organizator zapewnia każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi kąpieli bezpłatny ciepły posiłek.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
i programie imprezy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania całości lub części Zlotu
z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak: działanie siły wyższej, klęski żywiołowe, zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu warunki atmosferyczne, działania wojenne, epidemie, atak terrorystyczny, decyzje władz państwowych, samorządowych lub uprawnionych organów bez ponoszenia odpowiedzialności.

 

 

Inne portale:
noclegi na Jurze noclegi w Beskidach noclegi w Pieninach noclegi w Sudetach